برش  لیزر ی فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می‌شود؛ و  نوعا از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می‌شود. برش لیزری توسط استعمال  اشعه لیزر از یک خروجی قوی لیزر روی اجسامی که می‌خواهند بریده شوند انجام  می‌شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می‌شود یا آب می‌شود یا می‌سوزد  یا تصعید می‌شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می‌شود. و سر انجام سطح  بریده شده با کیفیت خیلی عالی بریده می‌شود.


خواص اشعه لیزر

اشعه  لیزر بخودی خود قادر به انجام کاری نیست. قبل از آنکه از آن به عنوان  ابزار استفاده شود باید آنرا هدایت کرد، شکل داد و متمرکز کرد.
در واقع اشعه لیزر با داشتن  ویژگی های زیر انجام عملیات فوق را ممکن می سازد:

  • طول موج : امواج نور لیزر مونو کروماتیک هستند. یعنی تمام امواج نور دارای طول موج یکسانی هستند.
    همدوس بودن : تمام امواج نور لیزر هم فاز هستند یا بعبارتی با هم همگام هستند.
  • واگرایی پائین : امواج نوری تفریبا بطور کامل موازی هستند. بعبارتی امواج نور تنها به مقدار بسیار کمی واگرایی دارند.
  • چگالی توان : چگالی توان اشعه لیزر تا حد زیادی بیشتر از انواع متداول منابع نوری است.
  • مد  (ساختار داخلی) : چگالی توان می تواند ساختار های متفاوتی داشته یاشد.  برای استفاده از لیزر جهت برش بهتر است توزیع چگالی توان بصورت گوسی باشد  یعنی چگالی توان در مرکز بیشترین باشد و با حرکت به سمت گوشه ها چگالی توان  به تدریج کاهش یابد.

هنگامی که اشعه لیزر برای کاربرد برش  استقاده می شود باید متمرکز شود. بعد از تمرکز کل توان لیزر در مساحتی با  قطر کمتر از نیم میلیمتر متمرکز می شود.
فلز در محل تمرکز اشعه سریعا ذوب می شود. در بعضی حالات هم فلز سوزانده شده و یا مستقیما بخار می شود.
در ابتدا باید لیزر از ورق عبور کند و آنرا سوراخ کند.
بعد  از سوراخ شدن ورق است که برش شروع می شود. با حرکت اشعه لیزر در راستای  برش ، ورق فلزی بطور مداوم ذوب شده و مواد مذاب توسط گاز کمکی از محدوده  برش بیرون رانده میشود.
نتیجه کار برشی است که پهنای آن اندکی از شعاع نور لیزر متمرکز ضخیم تر است.


مزیتهای برش لیزری فلزات

1– عدم  ایجاد تغییرات گرمایی: در برش لیزری فلزات باتوجه به استفاده از اشعه لیزر  بسیار کانونی برای برش فلزات تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش بسیار  ناچیز می باشد این امر باعث حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه برش کاری شده  توسط لیزری میگردد .
2 – سرعت بالای برش لیزر : با توجه به توان بالای سورس لیزر دستگاههای ما سرعت برش لیزری قطعات بسیار مناسب می باشد .
3 – سازگاری  با AutoCad : از آنجاکه سیستم کنترل برش لیزر CNC می باشد به راحتی می  توان فایلهای برش لیزر طراحی شده توسط نرم افزار AutoCad را به عنوان نقشه  برش لیزری قطعات فلز استفاده نمود.
4 – برش نقوش پیچیده : در تکنولوژی  برش لیزری فلزات امکان برش نقوش پیچیده بر روی فلزات به سادگی فراهم میباشد  . به عبارت دیگر هر نقشه دو بعدی قابل اجرا می باشد.
5 – عدم تماس  فیزیکی : در برش لیزری فلزات فشار فیزیکی بر روی قطعه در حال برش و جود  ندارد و در لبه های قطعه برش خورده توسط لیزر هیچگونه له شدگی و جود  ندارد.این امر تکنولوژی برش لیزری فلزات را در ساخت قطعات حساس بسیار با  اهمیت می گرداند.
6 – دقت برش لیزر : دقت برش لیزری فلزات بسیار بالاتر  از روشهای مشابه می باشد. و بسته به ضخامت قطعه بین 0.02 تا 0.2 دقت قابل  انتظار است.
7 – نمونه سازی سریع : از تکنولوژی برش لیزری فلزات می توان  به عنوان نمونه سازی قبل از تولید بر اساس طرح گسترده قطعات با فرمت  AutoCad استفاده کرد .
8 – عدم نیاز به قالب برش : با استفاده از  تکنولوژی برش لیزری فلزات دیگر نیازی به هزینه های سنگین ساخت قالبهای برش  نیست. تکنولوژی برش لیزری فلزات در ساخت قطعات با تیراژهای نه چندان زیاد  انتخابی هوشمندانه و البته اقتصادی است.